Timeoversigt

Printvenligt format

Samlet skoletid

Med den nye folkeskolelov er det et politisk ønske, at eleverne i folkeskolen får en længere og mere varieret skoledag. Det betyder, at den samlede undervisningstid for alle elever fastsættes som en årsnorm, der er afhængig af hvilket klassetrin eleverne går på, jf. tabel 1.

Tabel 1. Samlede skoletid for eleverne fordelt på hvert klassetrin:

Klassetrin Årlige timer på hvert klassetrin Ugentligt timetal i gennemsnit fordelt over 40 uger
0.-3.

1200

30

4.-6.

1320

33

7.-9.

1400

35

Der er ikke fastsat en norm for, hvor lang den enkelte dag eller skoleuge skal være, men det forudsættes, at undervisningen normalt foregår mellem klokken 8:00 og 16:00.

Skoledagen vil fremover bestå af tid til undervisning i fagene og obligatoriske emner (fx sundheds- og seksualundervisning, færdselslære) og det nye element understøttende undervisning (jf. tabel 2). Tiden fordeles mellem de to typer af undervisning på følgende måde:

  • Timetallene for fagene skal opfyldes
  • Gennemførelse af undervisning i de obligatoriske emner
  • Daglig bevægelse og motion i 45 min.
  • Understøttende undervisning, herunder lektiehjælp og faglig fordybelse

Tabel 2. Sammensætning af undervisningen på de enkelte klassetrin

Klassetrin Bh. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Årligt minimums-timetal pr. klassetrin fagopdelt undervisning 600 750 750 780 900 930 930 960 960 930
Tid til understøttende undervisning og pauser
Heraf udgør faglig fordybelse og lektiehjælp minimum

600

80

450

80

450

80

420

80

420

120

390

120

390

120

44080

440

80

47080
I alt 1200 1200 1200 1200 1320 1320 1320 1400 1400 1400

Bevægelse og motion
Motion og bevægelse skal indgå på alle folkeskolens klassetrin i et omfang, der i gennemsnit svarer til 45 minutter om dagen (svarende til 3,75 time om ugen/150 timer om året). Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning, herunder faget idræt, og i den understøttende undervisning.


Timetalsmodel for fagene

Med den nye folkeskolelov sker der regelforenklinger i forhold til timetalsstyringen. Skolen skal gennemføre et samlet årligt antal undervisningstimer i de obligatoriske fag og emner for hvert klassetrin (minimumstimetal). Undervisningstimetallene opgøres i klokketimer á 60 minutter.

Der er ligeledes fastsat et minimumstimetal for det samlede skoleforløb. Der er fastsat minimumstimetal for fagene dansk, matematik  og  historie, og der er fastsat vejledende timetal for de øvrige fag. Det er de vejledende timetal i de enkelte fag, der ligger til grund for opfyldelsen af Fælles Mål, dvs. de bindende trin- og slutmål.

Tabel 3. Timetalsplan for fag og klassetrin

Klassetrin Bh. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Timetal i alt
A. Humanistiske fag
Dansk (minimumstimetal) 330 300 270 210 210 210 210 210 210 2.160
Engelsk(vejledende timetal) 30 30 60 60 90 90 90 90 90 630
2. fremmedsprog (vejledende timetal) 30 60 90 90 90 360
Historie (minimumstimetal)     30 60 60 60 60 60 30 360
Kristendomskundskab (vejledende timetal) 60 30 30 30 30 60 30 30 300
Samfundsfag (vejledende timetal) 60 60 120
B. Naturfag
Matematik (minimumstimetal) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1.350
Natur/teknik (vejledende timetal) 30 60 60 90 60 60 360
Geografi(vejledende timetal) 60 30 30 120
Biologi(vejledende timetal) 60 60 30 150
Fysik/kemi (vejledende timetal) 60 60 90 210
C. Praktiske/musiske fag
Idræt(vejledende timetal) 60 60 60 90 90 90 60 60 60 630
Musik(vejledende timetal) 60 60 60 60 60 30 330
Billedkunst(vejledende timetal) 30 60 60 60 30 240
Håndværk og design samt madkundskab (vejledende timetal) 90 120 120 60 390
D. Valgfag(vejledende timetal) 60 60 60 180
E. Årligt minimums-timetal pr. klassetrin 600 750 750 780 900 930 930 960 960 930 7.890 eks.bhkl/ 8.490 inkl. bhkl

Timetallene er angivet i klokketimer á 60 minutter og uden pauser.

Reklamer

Skriv en kommentar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s