Tema 1: Styrket forældresamarbejde og elevinddragelse

FASE A · Praksis som I ser den nu            

Spørgsmål 1
Hvordan samarbejder I med forældrene?

1.1   Brainstorm i 5-7 minutter om, på hvilke måder forældre inddrages. Drøft dernæst:

 • Hvordan I tager højde for forældrenes forskellige ønsker og forudsætninger?
 • Er der progression i samarbejdet?
 • Hvordan sætter I fokus på jeres forståelse af forældresamarbejde på skolen?

1.2   Notér de vigtigste pointer fra jeres drøftelse.

Spørgsmål 2
Hvordan arbejder I med elevinddragelse?

2.1   Beskriv kort for hinanden, hvordan I allerede i dag arbejder med elevinddragelse?

Giv hinanden konkrete eksempler på, hvordan I hver især:

 • Bruger elevernes viden og nysgerrighed i planlægningsfasen
 • Inddrager eleverne i undervisningssituationer – og i forhold til elevens egen læring
 • Gør eleverne medansvarlige for bl.a. feedback og evaluering
 • Andet …

 2.2   Notér de vigtigste pointer fra jeres drøftelse.


FASE B · Analyse og vurdering      

Spørgsmål 3
Hvad kendetegner jeres forældresamarbejde?

Tag afsæt i jeres eksempler i spørgsmål 1.1

3.1   Vurdér jeres arbejde med forældresamarbejdet. Kom fx ind på:

 • Hvilke styrker og svagheder der kendetegner jeres forældresamarbejde
 • Hvilke former for samarbejde og inddragelse af forældre er vigtig for at understøttende børns læring og udvikling – og hvorfor?
 • Jeres opmærksomhed på om det I vil opnå med forældresamarbejdet sker.

3.2   Hvordan påvirker forskellige forhold på skolen, jeres forældresamarbejde? Fx kulturer, vaner, interesser og holdninger.

3.3   Notér de vigtigste fælles kendetegn for jeres beskrevne praksis.

Spørgsmål 4
Hvad kendetegner arbejdet med elevinddragelse?

Tag afsæt i jeres eksempler i spørgsmål 2.1

4.1   Vurdér jeres arbejde med elevinddragelse. Kom fx ind på:

 • Hvilke styrker og svagheder der kendetegner jeres arbejde med elevinddragelse.
 • Jeres arbejde med at inddrage eleverne i formulering af læringsmål, idégenerering, undervisningssituationen, evaluering og feedbacksituationer.
 • Jeres opmærksomhed på hvad I vil opnå med elevinddragelse og om det I vil opnå sker.
 • Jeres generelle opmærksomhed på skolen på arbejdet med elevernes inddragelse.

4.3   Hvordan påvirker forskellige forhold på skolen, jeres inddragelse af eleverne? Fx kulturer, vaner, interesser og holdninger.

4.4   Notér de vigtigste fælles kendetegn for jeres beskrevne praksis.


FASE C · Praksis som I vil udvikle       

Spørgsmål 5
Hvad er jeres vision for forældresamarbejdet?

5.1   Forestil jer at I om tre år har øget og velfungerende forældresamarbejde på skolen. Lad jer ikke begrænse af eksisterende strukturer og rammer. Hvordan ser dette samarbejde ud?

Hvad kendetegner jeres samarbejde med forældrene? Kom blandt andet ind på:

 • Hvordan I samarbejder – kom med eksempler
 • Hvad I samarbejder om – kom med eksempler
 • Er der progression i samarbejdet
 • Andet…

5.2   Noter de vigtigste kendetegn ved jeres praksis om tre år.

Spørgsmål 6
Hvad er jeres vision for elevinddragelsen?

6.1   Forestil jer at I om tre år har skabt en fælles forståelse af hvordan elever inddrages i skolehverdagen, som alle medarbejdere retter sig efter. Lad jer ikke begrænse af eksisterende strukturer og rammer. Hvordan ser skolehverdagen ud?

Hvad kendetegner jeres praksis for elevinddragelse? Kom blandt andet ind på:

 • Hvordan I inddrager eleverne – kom med eksempler
 • Hvad I inddrager eleverne i forhold til – kom med eksempler
 • Andet…

6.2   Noter de vigtigste kendetegn ved jeres praksis om tre år.

Spørgsmål 7
Hvordan vil I konkret arbejde videre med at udvikle og øge forældresamarbejdet og elevinddragelsen?

7.1   Diskuter med afsæt i jeres nuværende praksis hvad der skal til for at realisere jeres visioner. Overvej hvilke elementer af jeres nuværende praksis, der er særligt vigtige at fastholde, og hvad der evt. kan afvikles. Identificer hvad I umiddelbart kan ændre for at nå jeres vision, og hvad der kræver en længerevarende indsats.

7.2   Notér de vigtigste initiativer/handlinger I vil arbejde videre med. Kom fx ind på:

 • Hvad vil I sætte i gang?
 • Hvornår vil I gøre det?
 • Hvem skal gøre det og hvordan?
 • Hvad er det første skridt?

7.3   Påbegynd en handleplan

Reklamer

Skriv en kommentar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s