Tema 2: Den understøttende faglige undervisning

FASE A · Praksis som I ser den nu            

Spørgsmål 1
Hvordan arbejder I allerede nu med den understøttende undervisning (eller det der forstås med begrebet)?

Se i lovudkastet s.5 (§16a+b), s.23-24 (pkt. 2.1.2), s.24 (pkt.2.1.4) og s.55 (til nr. 34)

1.1        Beskriv kort for hinanden, hvordan I allerede i dag arbejder med den understøttende undervisning (jf. jeres drøftelser i 1.1)?

Giv hinanden konkrete eksempler på, hvordan I hver især:

 • Inddrager andre fagpersoner i undervisningssituationer
 • Bruger andre personers fagligheder i børnenes læringsprocesser
 • Samarbejder med andre fagprofessionelle
 • Andet …

 1.2   Notér de vigtigste pointer fra jeres beskrivelser.

 
FASE B · Analyse og vurdering      

Spørgsmål 2
Hvad kendetegner jeres arbejde med den understøttende undervisning?

Tag afsæt i jeres eksempler i spørgsmål 1.1

2.1   Vurdér jeres arbejde med den understøttende undervisning. Kom fx ind på:

 • Hvilke styrker og svagheder der kendetegner jeres arbejde med den understøttende undervisning. Herunder arbejdet mål, erfaringer med samarbejde og jeres viden og fokus på om det ”virker” det I gør.

2.2   Hvordan påvirker formelle forhold, jeres arbejde med den understøttende undervisning? Fx kommunale politikker, lovgivning og/eller retningslinjer på skolen.

2.3   Hvordan påvirker forskellige uformelle forhold på skolen, jeres arbejde med den understøttende undervisning? Fx kulturer, vaner, interesser og holdninger.

2.4   Notér de vigtigste fælles kendetegn for jeres beskrevne praksis.

 
FASE C · Praksis som I vil udvikle       

Spørgsmål 3
Hvad er jeres vision for arbejdet med den understøttende undervisning?

3.1        Forestil jer at I om tre år har en fælles praksis på skolen om den understøttende undervisning. Lad jer ikke begrænse af eksisterende strukturer og rammer. Hvad kendetegner jeres arbejde med den understøttende undervisning? Kom blandt andet ind på:

 • Hvad der kendetegner læringsmiljøet/-situationerne
 • Hvordan I samarbejder med andre fagprofessionelle?
 • Hvordan inddrages forældre og børn i arbejdet?

 3.2   Noter de vigtigste kendetegn ved jeres praksis om tre år.


Spørgsmål 4

Hvordan vil I konkret arbejde videre med at udvikle den understøttende undervisning?

4.1     Diskuter med afsæt i jeres nuværende praksis hvad der skal til for at realisere jeres vision. Overvej hvilke elementer af jeres nuværende praksis, der er særligt vigtige at fastholde, og hvad der evt. kan afvikles. Identificer hvad I umiddelbart kan ændre for at nå jeres vision, og hvad der kræver en længerevarende indsats.

4.2   Notér de vigtigste initiativer/handlinger I vil arbejde videre med. Kom fx ind på:

 • Hvad vil I sætte i gang?
 • Hvornår vil I gøre det?
 • Hvem skal gøre det?
 • Hvad er det første skridt?
Reklamer

Skriv en kommentar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s