Workshop om samarbejde i Den åbne skole april 14

workshop1
Deltagere:

Rikke Boelskifte, lærer 4. årgang Holmeagerskolen
Anne Gudrun Sejersen, Underviser Billedskolen
Kirsten Egholk, Museumsinspektør Greve Museum
Carsten Sørensen, Leder klub Mosede/Brogården
Jette Berthelsen, Konsulent Center for Skoler og dagtilbud
Stine Jensen, Konsulent Center for Borgerservice og Fritid

Formålet med workshoppen var:

 • At få afprøvet mødet mellem lærere og eksterne parter i praksis
 • At få opsamlet de udfordringer der opstår, og som det vil være en god idé at sætte ramme om på forhånd. Hvad skal man være afklaret med når man skal til at indgå samarbejde.
 • At der blev lavet konkrete aftale om samarbejde fremadrettet

Deltagerne præsenterede sig og bød ind med hvad de tænkte samarbejdet kan indeholde og hvad de hver især kan byde ind med. Det var svært at blive konkrete, fordi det kræver en hurtig afklaring af hvilke temaer, der skal arbejdes med. Årsplanen for 5. årgang blev inddraget, hvor årets temaer i de forskellige fag fremgår, herefter blev det muligt for de eksterne at byde ind med deres kompetencer ift. de konkrete temaer. Der opstod enormt mange muligheder, og kunsten bliver at afgrænse samarbejderne både tidsmæssigt og ift. hvor mange parter, der skal indgå i de enkelte forløb.

Overordnet er der følgende gode råd til samarbejdet:

Lærere:

 • Fordel, hvis årgangen har talt sammen og ved hvilket emne de gerne vil indbyde til samarbejde om i hvilke(t) fag
 • Fordel, hvis skolen på forhånd har fastlagt hvor mange understøttende timer, der er i spil på de respektive årgange/klasser, hvor der indbydes til samarbejde. Eller om der er tale om den fagopdelte undervisning.

Klubber:

 • Den samarbejdende pædagog skal vide ca. hvor mange timer han/hun kan byde ind med i samarbejdet
 • Klubben skal vide, hvilket type forløb der indbydes til samarbejde om, for at kunne matche med den rette medarbejder

Andre eksterne (her museet og billedskolen)

 • Fordel, hvis den eksterne part kan være forberedt på det emne, der skal samarbejdes om.

Generelle erfaringer fra mødet:

 • Balance om de eksterne skal give tilbud, der bliver taget af skolerne eller om de skal byde ind på skolernes efterspørgsel.
 • Udfordring, hvordan parterne får kendskab til hinandens kompetencer, herunder særligt hvordan lærerne får indblik i, hvad lokalområdet har at byde på.
 • Tilbuddene fra skolens samarbejdspartnere kan evt. tematiseres ift. fælles mål for de respektive årgange eller faser (fx tilbud ift. vand/vind/vejr, digitale medier/animation, en historisk periode, et forfatterskab)
 • Ønske om at planlægge, opstarte og afslutte et forløb sammen, så læreren, der har ansvaret for undervisningen ved hvad der foregår i de timer, hvor vedkommende ikke er med, og så den eksterne part har mulighed for en god start med eleverne (her kan der være forskel på klub/SFO og de øvrige samarbejdspartneres behov)
 • Viden om og kontaktoplysninger på samarbejdsparterne er umiddelbart vigtigere end at kunne læse konkrete tilbud
 • Link til Gældende Fælles Mål for fagene; http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Faelles-Maal/Alfabetisk . Vær opmærksom på at de er under revision, her kommer linket til de foreløbige nye for dansk og matetematik; http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/Udvikling-af-undervisning-og-laering/Maalstyret-undervisning-og-laering/Faelles-Maal/Faelles-Maal-i-dansk-og-matematik

I nedenstående kan ses hvilke temaer, der blev talt om, og eksempler på nøgleord for samarbejdsparternes input.

Tabel workshop

Reklamer

Skriv en kommentar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s